Đăng bài viết & Tin

Có hai cách đăng bài viết :

Đăng tin nhanh :

bấm vào photo Dangtinicon_zpsodxwit9h.jpg Trong menu phía trên cùng của Web.

Sau đó chọn diễn đàn phù hợp và bấm vào Xem Tiếp...

Lúc này màn hình sẽ hiện ra một ô giao diện gồm :

Tên chủ đề : bạn đặt tên cho chủ đề bạn muốn viết.

Ngay phía dưới là nội dung bài viết : nội dung bài viết có đủ công cụ để bạn có thể soạn thảo một bài viết.

Cách chèn hình vào nội dung bài viết :