Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Diễn đàn thegioitennis.net là một sân chơi online chung đi sâu về cập nhật và chia sẻ thông tin về các thiết bị , dụng cụ tennis v.v…..

Bản nội quy này được công khai và làm căn cứ để giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của thành viên. Những bài viết vi phạm có thể được chỉnh sửa hoặc xóa mà không cần báo trước. Thành viên đưa những bài phạm nội quy sẽ bị xử lý mà không cần phải báo trước.

Mọi thành viên của diễn đàn đều phải tuân thủ nội quy chung.

Thành viên phải tự chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của mình. Thegioitennis.net sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin cho các cơ quan chức năng khi cần thiết.

1. Nội quy về bài viết và các nội dung tham gia diễn đàn :

Không vi phạm luật pháp nước CHXNCN Việt Nam , không vi phạm thuần phong mỹ tục của việt nam.

Không liên quan đến chính trị , tôn giáo , không lợi dụng để đưa thông tin về Hacker và bẻ khóa , trộm tiền trên mạng.

Không được khích bác nhau và dùng những từ ngữ thô tục khi tham gia đưa nội dung lên diễn đàn.

Không Spam hay “Up” bài ngoài khu vực thương mại

Không gửi cùng một bài ở nhiều mục khác nhau trong diễn đàn.

Không được tạo một nickname trùng với những nickname trong ban điều hành diễn đàn.

Bài viết bằng tiếng việt phải có dấu (dùng font Unicode) và không được dùng những từ ngữ tiếng việt phản cảm gây khó hiểu.

Nội dung bài viết phải đầy đủ tiêu đề, nội dung nghiêm túc.

Hạn chế tối đa những bài viết dài bằng tiếng Anh. Trong những tình huống và thuật ngữ liên quan đến tennis không diễn giải rõ bằng tiếng việt thì thành viên có quyền dùng tiếng anh để diễn giải.

Khi cần cảm ơn người đưa tin hay viết bài , thành viên chỉ cần bấm vào nút “cảm ơn” nằm ngay phía dưới bài viết.

Các tổ chức, các cơ sở kinh doanh khi muốn đưa bài viết thông tin bán hàng hoặc khuyến mãi vui lòng liên lạc với ban quản trị diễn đàn để được cung cấp một chuyên mục phù hợp trong diễn đàn. Không được tự ý đưa lên ở nhiều chuyên mục trong diễn đàn.

Thành viên mua bán cá thể có thể đưa tin tức hàng hóa hay các sản phẩm vào mục Trung Tâm Thương Mại.

2. Quy định về các tên của thành viên và những thông tin cá nhân :

Thành viên tự do tạo nickname bằng các tên tiếng Anh , tiếng Việt (không dấu) và cả tiếng Việt có dấu và có khoảng trắng ở giữa tên.

Tên thành viên không được đưa vào những từ ngữ thô tục (bao gồm tiếng anh lẫn tiếng việt). Nếu vi phạm , ban quản trị có quyền xóa ngay mà không cần báo trước.

Danh hiệu thành viên : là ô danh hiệu nằm ngay phía dưới nickname thành viên trong diễn đàn. Ô danh hiệu này thành viên tự do thay đổi và tự gán trong phần thay đổi thông tin cá nhân thành viên. Mặc định khi mới đăng ký là “Junior Member” .

Chữ ký thành viên : không được dài quá 5 dòng chữ bao gồm dòng trắng, không được sử dụng cỡ chữ lớn, không sử dụng hình ảnh làm chữ ký , không được đưa link, nội dụng vào chữ ký để quảng bá cho cho các sản phẩm quốc cấm hay vi phạm thuần phong mỹ tục của việt nam.

Thay mặt diễn đàn thegioitennis.net