By Duy Anh / 26/2/16
...
By Dang Duy / 18/1/16
GIẢI QUẦN VỢT MỞ RỘNG TỪ THIỆN TRANH CÚP QUÝ MÃO & NHỮNG NGƯỜI BẠN LẦN IV - NĂM 2016
By Duy Anh / 18/1/16
Phiên bản vợt Head grapheneXT RADICAL mà Head cho bán ra mới đây (còn gọi là...
By Duy Anh / 16/1/16
Trong loạt bài giới...
By Duy Anh / 16/1/16
By Oro / 12/6/13
20
By Duy Anh / 3/1/16
Dây là một trong những...
By Duy Anh / 31/12/15
Trong tennis mà chúng...
By Duy Anh / 31/12/15
Nhiều năm qua, Novak Djokovic không rời bỏ đôi giày BARRICADE 7 "thần...
By Oro / 5/3/13
Thời gian gần đây thì Công ty TNHH Multi Tech Solution có đưa vào Việt Nam sản phẩm miếng lót đế thay thế hiệu Ironman Với các đặc tính sản phẩm: được cung cấp bởi nhà phân phối: ...
19
By Oro / 30/12/15
Sau khi cho ra thị trường dòng Head Graphene XT Radical MP A (Pro/S) thì cũng có 1 clip cho thấy rõ một thiết kế mới của dòng Head Prestige Graphene XT ở link bên dưới
By Dang Duy / 30/12/15
By Duy Anh / 30/12/15
By Duy Anh / 30/12/15
Thông thường sau khi bạn chọn một cây vợt có thông số phù hợp với thể trạng vá cách chơi của bạn. Có một phần quan trọng không kém là chọn kích cỡ của cán vợt (Grip Size) sao cho phù hợp với bàn tay của mình để tao sự thoải mái và...
By Duy Anh / 30/12/15