By Duy Anh / 5/4/16
Tiếp tục những chia sẻ thông tin về các loại dây Kirschbaum (dây Cherry), từ...
By Duy Anh / 5/4/16
Đức...
By Oro / 31/3/16
Trong loạt sản phẩm ra mắt chuẩn bị cho giải Pháp mở rộng sắp tới thì Babolat có ưu tiên cho ra mắt trước ở thị trường Việt Nam cây vợt
By Duy Anh / 23/3/16
By Oro / 23/3/16
Cuối tuần rồi oro có chụp một vài hình ảnh ở giải tennis Quí Mão IV. Hình ảnh theo thứ tự thời gian, trong vài ngày tới khi đã xử lí xong hết thì oro sẽ để trên facebook oro với độ phân giải cao hơn.
By Oro / 27/2/16
Như thông tin tử
By Duy Anh / 26/2/16
...
By Dang Duy / 18/1/16
GIẢI QUẦN VỢT MỞ RỘNG TỪ THIỆN TRANH CÚP QUÝ MÃO & NHỮNG NGƯỜI BẠN LẦN IV - NĂM 2016
By Duy Anh / 18/1/16
Phiên bản vợt Head grapheneXT RADICAL mà Head cho bán ra mới đây (còn gọi là...
By Duy Anh / 16/1/16
Trong loạt bài giới...
By Duy Anh / 16/1/16
By Oro / 12/6/13
20
By Duy Anh / 3/1/16
Dây là một trong những...
By Duy Anh / 31/12/15
Trong tennis mà chúng...
By Duy Anh / 31/12/15
Nhiều năm qua, Novak Djokovic không rời bỏ đôi giày BARRICADE 7 "thần...